Danuta Bobrowska - Snarska

Danuta Bobrowska-Snarska
Reumatologia
Specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
Wykształcenie:
Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Uprawnienia lekarza medycyny otrzymała w 1991 roku, a sześć lat później ukończyła specjalizację I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. W 2003 nadano jej tytuł specjalisty z dziedziny reumatologii.
 
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie zawodowe oraz wiedzę praktyczną nabyła pracując w Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im.  prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
 
Jako lekarz jest osobą rzetelną i bardzo ambitną, która poprzez uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych i konferencjach naukowych organizowanych między innymi przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, nieustannie dąży do podniesienia swoich kwalifikacji. Jest autorką i współautorką wielu publikacji medycznych zamieszczonych w podręcznikach naukowych (np. Reumatologia Praktyczna pod red. W. Samborskiego i M. Brzosko) oraz czasopismach specjalistycznych polskich i zagranicznych. Stale podnosi kwalifikacje na szkoleniach, uczestniczy w konferencjach w Polsce i zagranicy. Członek okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
 
Diagnostyka, leczenie schorzeń reumatycznych:
  • choroby układowe tkanki łącznej
  • układowe zapalenia naczyń
  • choroby zapalne mięśni
  • choroby zapalne stawów
  • zapalenia stawów z zajęciem stawów kręgosłupa
  • zespoły chorobowe związane z czynnikami zakaźnymi (reaktywne zapalenia stawów)
  • krystalopatie.