Piotr Dobrosolski

Piotr Dobrosolski
Chirurgia
Specjalista chirurgii ogólnej

To ceniony specjalista, który ukończył studia medyczne z wyróżnieniem na Wydziale Ogólnolekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalizację z chirurgii ogólnej odbył w szpitalu w Gryficach i Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. 
Pracował w wielu przychodniach i szpitalach specjalistycznych, a aktualnie pracuje w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej, koncentrując się na konsultacjach z zakresu chirurgii ogólnej i na zabiegach chirurgicznych wykonywanych w trybie ambulatoryjnym, także we współpracy z lekarzami dermatologami. 
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. 
Spośród certyfikowanych kursów doskonalących odbył m.in. kurs „Podstawowe zagadnienia z chirurgii rekonstrukcyjnej” w Klinice Chirurgii Plastycznej CKMP w Warszawie, kurs „Techniki mikrochirurgiczne i chirurgia ręki” w Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki AM we Wrocławiu.

W naszym Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnym Remedica przeprowadza konsultacje oraz zabiegi z tzw. drobnej chirurgii: 
🔸 wycinanie pojedynczych zmian skórnych wraz z badaniem histopatologicznym np. naczyniaki, tłuszczaki, kaszaki, guzki piersi, zmiany barwnikowe itp., 
🔸 wycinanie włókniaków miękkich np. wisząca skóra powiek, szyi, dołów pachowych itp.,
🔸 zabiegi w przypadku wrastającego się paznokcia oraz ich usuwanie np. w przypadku deformacji pourazowej, 
🔸 szycie ran,
🔸 wykonanie drenażu w przypadku ropnia lub punkcji, 
🔸 wszycie leku przeciwalkoholowego, 
🔸 zdjęcie szwów.

Przyjmuje dzieci i dorosłych.