dr n. med. Dominik Skupiński

Dominik Skupiński
Radiologia
Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej oraz medycyny nuklearnej
Wykształcenie:
  • 2014-2019 ukończył specjalizację Medycyny Nuklearnej.
  • 2008-2014 ukończył specjalizację z Diagnostyki Obrazowej i Radiologii.
  • 2007–2008 specjalizacja z medycyny rodzinnej (opieka internistyczna i pediatryczna) z doświadczeniem z zakresu medycyny paliatywnej.
  • Studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny) w Szczecinie ukończył w 2005 roku.
Doświadczenie:
  • 2014-obecnie Zakład Medycyny Nuklearnej SPSK1
  • 2008-2014 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM (usytuowanym przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie) specjalizacja z diagnostyki obrazowej i radiologii – rezydentura w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej. Egzamin specjalizacyjny zaliczył w 2014 roku.
  • 2005–2006 staż dyplomowy w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie.
Szczególne zainteresowania:
Najważniejszą dziedziną  jest diagnostyka schorzeń układu ruchu przy pomocy metod wykorzystujących obrazowanie USG, RTG, TK, MR, PET. Do zainteresowań zawodowych należą również ogólna diagnostyka ultrasonograficzna chorób człowieka, w tym diagnostyka dorosłych w radiologii klasycznej, ultrasonografii, tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym oraz diagnostyka ultrasonograficzna układu mięśniowo-szkieletowego.
 
Ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, m.in. przez udział w różnorodnych specjalistycznych szkoleniach i konferencjach, których tematyka dotyczy głównie problemów związanych z diagnostyką narządu ruchu oraz zagadnień dotyczących medycyny nuklearnej.
 
Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.
Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.