Elżbieta Walczak

obraz
Psychologia
Psycholog, terapeuta
Wykształcenie:
 • I i II stopień Terapii TSR- Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
 • Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie, kierunek: Psychologia Ogólna, specjalizacja-Terapia dzieci i młodzieży oraz Interwencja kryzysowa,
 • Wyższa  Szkoła  Umiejętności Społecznych w Poznaniu, kierunek: Informacja Naukowa i Elektroniczna, podyplomowe studia,
 • Akademia Pomorska w Słupsku, kierunek: Psychoprofilaktyka w Edukacji i Placówkach Oświatowo-   Wychowawczych, podyplomowe studia,
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, kierunek: Bibliotekoznawstwo, podyplomowe studia,
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, kierunek: Pedagogika
 • Studium Nauczycielskie w Końskich, 
 • Liceum Ogólnokształcące o profilu pedagogicznym w Końskich.
Doświadczenie:
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, stanowisko: wykładowca,
 • Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Neurotheramed w Koszalinie, stanowisko: psycholog,
 • Sąd Rejonowy w Koszalinie, stanowisko: kurator sądowy,
 • Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie, stanowisko: nauczyciel- bibliotekarz,
 • Zespół Wspierania Rodziny w Koszalinie, stanowisko: terapeuta pod „Telefonem Zaufania”,
 • Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Koszalinie, stanowisko: pedagog,
 • Placówka Wsparcia Dziennego w Koszalinie, stanowisko: wychowawca - pedagog,
 • Świetlicy Profilaktyczno- Terapeutycznej w Koszalinie, stanowisko: wychowawca- pedagog,
 • Miejskie Przedszkole nr 7 w Koszalinie, stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Liczne realizacja programów UE
 
Publikacje:
 • Walczak, T., Walczak E., Zdolności samoregulacyjne jako ważny aspekt w ocenie gotowości szkolnej dzieci urodzonych przedwcześnie w: Opieka -profilaktyka-pomoc. Wymiar rodzinny i instytucjonalny na podstawie wybranych placówek województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, PWSZ w Koszalinie, 2019, s. 40-63

 • Walczak, T., Walczak, E., Kowalewski, W. (2018). Duchowość a jakość życia osób dotkniętych chorobą nowotworową. Pomeranian Journal of Life Sciences, 64(3).

 • Arteterapia jako forma socjoterapii grupowej i oddziaływań psychoprofilaktycznych w Placówce Dziennego Wsparcia w Koszalinie. W: Problemy patologii społecznych i wybrane formy ich rozwiązywania. Red. Marchow i B. Polak. Koszalin 2001, s. 165 – 173  (ISBN 83-87317-28-4),
 • Pomoc psychologiczna dla bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i ich rodzin. W: Materiały konferencyjne. Projekt „Nowy zawód szansą na lepsze jutro” w ramach działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój zasobów Ludzkich 2004-2006. Ekspert -Sitr Koszalin 2007, s. 89 – 114,
 • Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób starszych. W: Opiekun osób starszych. Publikacja wydana w ramach Projektu p.n. „Nowy zawód- nowa szansą” w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Farr Koszalin, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego Koszalin 2008, s. 3- 23,
 • Psychorysunek i biblioterapia jako wybrane formy arteterapii w procesie wychowania dzieci i młodzieży”, wygłoszony na  VI MIEDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ pod hasłem „Edukacja alternatywna  - dylematy teorii i praktyki” zorganizowanej przez WSP w Łodzi w dniach 19-21 października 2009r. Opublikowany w materiałach pokonferencyjnych pod redakcja prof. Bogusława Śliwerskiego.
 
Zainteresowania:
Turystyka górska, muzyka klasyczna, literatura współczesna, psychologia.