dr n. med. Bartłomiej Rękawiecki

obraz
Radiologia
Badania z zakresu ultrasonografii

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskał najlepszy wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego w trakcie naboru na specjalizacje lekarskie w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku. Osiągnął jeden z najlepszych wyników z Europejskiego Egzaminu Radiologicznego (European Diploma in Radiology) w Warszawie w 2022 roku. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Praca w szpitalu pozwala mu spotykać się na co dzień z szerokim spektrum przypadków klinicznych i nieustannie doskonalić swoje umiejętności z zakresu wszystkich metod diagnostyki obrazowej, w tym szczególnie diagnostyki ultrasonograficznej (USG).

Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (European Society of Radiology). Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach organizowanych przez Polskie i Europejskie Towarzystwo Radiologiczne oraz śledząc literaturę radiologiczną.

Wykonywane badania u dorosłych i dzieci:

  • USG jamy brzusznej
  • USG tarczycy
  • USG piersi i dołów pachowych
  • USG płuc i jam opłucnowych
  • USG Doppler żył kończyn dolnych i górnych
  • USG Doppler tętnic kończyn dolnych i górnych
  • USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych