Otyłość - wyzwanie współczesnego społeczeństwa

  Otyłość to obecnie jedno z najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych, które dotyka coraz większą liczbę ludzi na całym świecie. Zjawisko to nie tylko zagraża fizycznemu zdrowiu, ale również ma negatywny wpływ na psychiczne samopoczucie i ogólną jakość życia. W tym kontekście warto zastanowić się jakie konsekwencje niesie ze sobą nadmierna masa ciała oraz jakie metody leczenia oferuje dzisiejsza medycyna.

  Otyłość, rozumiana jako nadmierne gromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie została sklasyfikowana jako choroba w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych znanej jako ICD-10 pod kodem E66. Oznacza to, że jest to stan uznawany za istotny z punktu widzenia medycznego co wymaga uwagi, diagnozy oraz podejmowania odpowiednich działań leczniczych i prewencyjnych.

  Otyłość może być wynikiem różnych czynników, w tym genetycznych, środowiskowych, behawioralnych i metabolicznych. Styl życia, dieta, poziom aktywności fizycznej, genetyka, poziom stresu i inne czynniki mogą wpływać na rozwój otyłości. Współczesny tryb życia charakteryzujący się siedzącym stylem pracy, łatwym dostępem do wysokokalorycznych potraw i ograniczoną aktywnością fizyczną sprzyja rozwojowi tego schorzenia.

  Otyłość staje się coraz bardziej palącym problemem społecznym a liczby nie pozostawiają złudzeń. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odsetek ludzi cierpiących na otyłość potroiła się w ciągu ostatnich 40 lat. Szacuje się, że obecnie w Polsce 62% mężczyzn i 46% kobiet zmaga się z nadwagą lub otyłością. Dla porównania, w 1996 roku 24% Polaków miało problem z nieprawidłową masą ciała, w 2004 poziom ten wzrósł do 29,6%, w 2014 było to już 36,6% populacji polskiej. Z danych tych wynika także, że problem nadwagi wśród dzieci i młodzieży od 2014 wzrósł o 11%.
Otyłość nazywana jest plag
ą naszych czasów i wstępem do rozwoju aż 70 chorób dietozależnych. Szacuje się, że nadwaga i otyłość występują nie tylko z chorobami somatycznymi ale często także z zaburzeniami odżywiania.
Wśród specjalistów pojawia się stwierdzenie, iż otyłość to odwrócona anoreksja co wskazuje, iż problem otyłości można by było rozpatrywać w kontekście zaburzeń odżywiania – mówi Marta Pawelec, dietetyk z Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego Remedica.

Do zaburzeń odżywiania można zaliczyć poza anoreksją i bulimią:

  • zaburzenia z napadami objadania się,

  • zaburzenia z unikaniem lub ograniczaniem jedzenia (naprzemiennie z epizodami objadania),

  • syndrom jedzenia nocnego,

  • uzależnienie od jedzenia (brak uczucia zaspokojenia głodu, problem z zakończeniem czynności jedzenia, jedzenie jako obiekt myśli, emocji i działań, jedzenie w sytuacjach stresowych).

  Otyłość jest czynnikiem ryzyka wielu chorób przewlekłych. Zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, chorób serca, udarów mózgu, a także wielu nowotworów. Dodatkowo otyłość wpływa negatywnie na stawy prowadząc do ich zwyrodnień i przyspieszonego zużycia. Z tego względu walka z otyłością staje się kluczowym aspektem profilaktyki zdrowotnej.

  Zasadniczym elementem leczenia pacjentów z nadmierną masą ciała jest interwencja w zakresie stylu życia. Powinna ona obejmować zmianę nawyków odżywiania oraz aktywności fizycznej. Jako skuteczną interwencje podaje się usystematyzowaną dietoterapię żywieniową. Praca z pacjentem otyłym lub o nieprawidłowej masie ciała nie powinna ograniczać się zatem jedynie do formy ułożenia jadłospisu i zaleceń żywieniowych. To holistyczna praca polegająca na odnalezieniu źródła problemu i praca na nawykach pacjenta. W tym celu sprawdza się metoda prowadzenia dziennika żywieniowego, dziennika samokontroli i automonitoringu – sugeruje Marta Pawelec, która w swojej pracy korzysta z tych narzędzi. 

  Otyłość to poważne wyzwanie zdrowotne, które wymaga kompleksowego podejścia. Nowoczesna medycyna świadoma skali problemu oferuje spersonalizowane i interdyscyplinarne podejście do leczenia otyłości. Działania te nie tylko wspierają pacjentów w procesie utraty wagi ale także przyczyniają się do poprawy ogólnej kondycji zdrowotnej i jakości życia. Ważne jest aby społeczeństwo i instytucje zdrowotne kontynuowały wysiłki w edukacji oraz promowaniu zdrowego stylu życia aby skutecznie przeciwdziałać problemowi otyłości w społeczeństwie.

Jeśli i Ty zmagasz się z otyłością już dziś umów się na konsultacje dietetyczną z dietetyczką Martą Pawelec w Centrum Medyczno-Rehabiliatcyjnym Remedica.

Umów się na konsultację korzystając z rejestracji online: https://remedica.com.pl/rejestracja lub telefonicznie pod numerem telefonu: 606 887 887.

Obraz
obraz